NoWiN - Flashcards 5B

English - Norwegian

a folder, brochureen brosjyre
a shop windowet butikkvindu
in front offoran
previousforrige
to manageå greie
hadhadde (å ha)
a historyei historie
helpedhjalp (å hjelpe)
againigjen
Narvik'sNarviks
downwardsnedover
stoodsto (å stå)
busytravel
a weekei uke