NoWiN - Flashcards 5B

Norwegian - English

en brosjyrea folder, brochure
et butikkvindua shop window
foranin front of
forrigeprevious
å greieto manage
hadde (å ha)had
ei historiea history
hjalp (å hjelpe)helped
igjenagain
NarviksNarvik's
nedoverdownwards
sto (å stå)stood
travelbusy
ei ukea week