1.1 b) Vokaler (The vowels)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


i      e      æ
u y ø
o å a