1.1 d) o- og å-lyd (o- and å-sound)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


<o>   <å>
bor   Norge
Oslo   kommer
fjorten   og
hvordan   norsk
hvor   også
OK   Trondheim