1.2 a) Han eller hun (He or she)

Omformuler setninga. Bruk personlig pronomen. (Rephrase the sentence. Use personal pronouns.)


 Eksempel:     
 Monika kommer fra Norge.
 
   Hun kommer fra Norge.
 
1. Ken kommer fra England.     
2. Anna kommer fra Italia.     
3. Maria kommer fra Spania.     
4. Dina kommer fra Frankrike.     
5. Lars kommer fra Norge.