1.2 b) Ordstilling – «ikke» (Word order – «ikke»)

Sett inn «ikke» i setningene. (Place «ikke» in the sentences.)


 Eksempel:    
 Han bor i Oslo.
 
Han bor ikke i Oslo.
 
1. Han studerer i Trondheim.  
2. Hun snakker italiensk og fransk.  
3. Hun har familie i Norge.  
4. Han er 19 år gammel.  
5. De er gift.  
6. De snakker norsk.