1.3 b) Lytt og skriv (Listen and write)Han Tom.
Han fra Trondheim.
heter Anna.
Hun kommer fra Trondheim.
De bor i Oslo. De med fly fra Oslo til Trondheim.
De snakker .