1.3 d) Lytt og skriv svar! (Listen and write answers!)

Hør på teksten. Hva reiser de med? Hvor reiser de? (Listen to the text. How do they travel? Where do they go?)


Vis tekst (Show text)

 Vokabular: en båt – a boat