1.3 e) Rett eller galt (Right or wrong)

Lytt til dialogene. Sett kryss i riktig rute. (Listen to the dialogues. Put an X in the right column.)


Velg «Rett» eller «Galt». (Choose «Rett» or «Galt»)
Tom er 22 år gammel.
Tom kommer fra Norge.
Erik bor i Spania.
Erik kommer fra Oslo.
Dina bor i Bergen.
Johanna er amerikansk.
Simon snakker tysk.