2.1 a) Vokaler (Vowels)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


a - e - i - o - u - y - æ - ø - å