2.1 c) Tallene fra 20 til 40 (The numbers from 20 to 40)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


Du kan gjerne repetere tallene fra 1 til 20 i kapittel 1 fψrst. (Please repeat the numerals 1-20 in chapter 1 first).
 
21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40