2.2 a) Imperativ (Imperative)

Svar med verbet i imperativ. (Answer with the verb in imperative.)


  Eksempel:    
  Hva skal jeg gjøre?
 
(å lese) Les avisa!
1. Hva skal jeg gjøre? (å vente) _________ på meg!
2. Hva skal jeg gjøre? (å betale) _________ med kort!
3. Hva skal jeg gjøre? (å ta) _________ buss nummer fem!
4. Hva skal jeg gjøre? (å hjelpe) _________ meg med posene!
   
Vokabular: å betale – to pay, en pose – a (plastic) bag