2.2 b) Modalverb + infinitiv (Modal verbs + infinitive)

Omformuler setningene. Start med «I morgen», og bruk framtid av verbet. Husk ordstillinga.
(Rephrase the sentences. Start with «I morgen», and use the future form of the verb. Remember the word order.)


  Eksempel:  
  Nå tar jeg buss.
 
I morgen skal jeg ta buss.
1. Nå går jeg en tur. I morgen ____________ en tur.
2. Nå kjøper jeg en billett. I morgen ____________ en billett.
3. Nå drikker jeg en kopp kaffe. I morgen ____________ en kopp kaffe.
4. Nå reiser jeg med buss. I morgen ____________ med buss.
 
Vokabular: en billett – a ticket