2.2 c) Substantiv, flertall (Nouns, plural)

Svar med Nei, jeg har to.. (Answer with Nei, jeg har to...)


Forskjellen mellom artikkel og tall (The difference between articles and numbers.)
en/ei/et = a/an n/ei/ett = one
en bil a car n bil one car
ei avis a newspaper ei avis one newspaper
et hus a house ett hus one house

 

  Eksempel:  
  Har du bare ei avis?
 
Nei, jeg har to ____________.
1. Har du bare ei jakke? Nei, jeg har to ____________.
2. Har du bare n koffert? Nei, jeg har to ____________.
3. Har du bare n billett? Nei, jeg har to ____________.
4. Har du bare n kopp? Nei, jeg har to ____________.
5. Har du bare ett frimerke? Nei, jeg har to ____________.