3.1 b) Diftonger (Diphthongs)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


ai - ei - au - øy - oy