3.1 c) Ord med diftonger (Words with diphthongs)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


pai – mais – Aina – Nikolai - Maia
Trondheim – nei – hei – vei – reise – seinere – greit
jeg – meg – deg – seg – seksten
Haugesund – pause – august – Laura – Gaute
høyre – øyeblikk – Øyvind – Veslemøy
soya – Roy – Toya
Vokabular: en pai – a pie, mais – corn, en pause – a break, et øyeblikk – a moment