3.1 d) Setninger med diftonger (Sentences with diphthongs)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. Unni reiser til Thailand.
2. Guro spiser mais.
3. Jenny bor i Trondheim.
4. Jeg er seksten år.
5. Aud studerer.
6. Paula er sju år.
7. Øystein drikker brus.
8. Reidun bor i Urtegata.
9. Roy kjøper kaffe.