3.2 a) Adjektiv (Adjectives)

Svar med rett form av adjektivet i parentes. (Answer with the correct form of the adjective in brackets.)


  Eksempel:    
  Har du ei bok?
 
(ny) Ja, jeg har ei ny bok.
1. Har du en bil? (tysk)  
2. Har du et bord? (brun)  
3. Har du et skap? (fin)  
4. Har du ei veske? (italiensk)  
5. Har du en sjokolade? (god)