3.2 b) Entall og flertall (Singular and plural)

Omformuler til flertall av substantivet og adjektivet. (Rephrase the sentence with the plural form of the noun and adjective.)


  Eksempel:  
  Boka er fransk.
 
Bøkene er franske.
1. Skapet er brunt.  
2. Jenta er flink.  
3. Døra er gul.  
4. Telefonen er ny.  
5. Rundstykket er godt.  
6. Vinduet er stort.  
7. Skrivebordet er fint.  
8. Bilen er fransk.