3.2 c) Substantiv (Nouns)

Svar i flertall. (Answer with plural.)


  Eksempel:  
  Har du ei veske?
 
Nei, jeg har to vesker.
1. Har du ett bord?  
2. Har du én bror?  
3. Har du ei bok?  
4. Kjenner du én tysker?  
5. Har du ei søster?