3.2 e) Refleksive pronomen (Reflexive pronouns)

Omformuler setningene med riktig pronomen. (Rephrase the sentences with the correct pronouns.)


  Eksempel:    
  Jeg må vaske meg.
 
(Klara) Hun må vaske seg.
1. Jeg må vaske meg. (Klara og jeg)  
2. Jeg må vaske meg. (du og Klara)  
3. Jeg må vaske meg. (Klara og Martin)  
4. Jeg må vaske meg. (du)  
5. Jeg må vaske meg. (Martin)