4.1 a) Vokaler (Vowels)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


lang i    kort i   lang e  kort e   lang æ   kort æ
ti finne lese legge her dessverre
pris ligge se sette klær  
like bilde en denne være