4.1 b) Stum t (Silent t)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


senteret kartet i stedet
postkontoret kortet det