4.1 c) Stum d (Silent d)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


-ld -rd -nd etter vokal
unnskyld  bord  sende  med - brød - god