4.1 d) Stum g og h (Silent g and h)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


gj- -ig hj- hv
gjerne billig hjelpe hva
gjøre koselig hjem hvor