4.1 e) Setninger (Sentences)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. Ken går til postkontoret.
2. Han vil gjerne sende noen kort.
3. Han kjøper et billig brød.
4. Hva koster det?
5. Unnskyld, kan du hjelpe meg?