4.2 c) Adjektiv (Adjectives)

Omformuler setninga med adjektivet i riktig form. (Rephrase the sentence with the adjective in the correct form.)


  Eksempel:
  (rød)
 
Hun har ei rød jakke.
1. (rød) Hun har et ________________ skap.
2. (rød) Hun spiser to ________________ epler.
3. (stor) Bilen til Frank er ganske ________________.
4. (stor) Rommet til Tom er ikke ________________.
5. (fin) Hun kjøper noen ________________ kopper.
6 (fin) Bergen er en ________________ by.