4.3 b) Lytt og velg riktig svar (Listen and choose the correct answer)I hvilken butikk handler Thomas?
Hvor ligger butikken?
Hva kjøper Thomas først?
Hva vil han gjerne kjøpe?
Hvor mange kjøper han?
Hva kjøper han også?
Hva betaler han?