5.1 a) Vokaler (Vowels)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


Lang o-lyd to god koselig dro sto Olav
Lang å-lyd åpen lås i går stå gågate
Lang a-lyd da rar far i dag drar kake