5.2 a) Presens og preteritum (Present tense and past tense)

Omformuler setningene til preteritum. Start med tidsuttrykket. Husk ordstillinga.
(Rephrase the sentences into the past tense. Start with the time expression. Remember the word order.)


  Eksempel:  
  Hun snakker med Ken hver dag. 
 
I går snakket hun med Ken.
  Presens  Preteritum
1. Hun kjøper klær i dag.  I går________________________________.
2. Hun prøver alltid ei ny bukse.  I går ________________________________.
3. Hun bor i Trondheim nå.  I fjor ________________________________.
4. Han er syk nå.  I forrige uke __________________________.
5. Han hjelper henne med leksene nå.  For to timer siden ______________________.
6. Han treffer Maria nå.  På tirsdag ____________________________.