5.2 d) Å se ut (To look)

Les setninga med riktig form av adjektivet. (Read the sentence with the correct form of the adjective.)


  Fin:
1. Bilen ser ____________ ut.
2.  Boka ser ____________ut.
3.  Skjerfet ser ____________ut.
4. Bøkene ser ____________ut.
 
  Ny:
1.  Bilen ser ____________ut.
2.  Boka ser ____________ut.
3.  Skjerfet ser ____________ut.
4.  Bøkene ser ____________ut.