5.2 e) Mengdeord (Words for quantities)

Les setninga med «mange» eller «mye». (Read the sentence with «mange» or «mye».)


1. Peter og Frank kjøpte ____________ CD-er.
2.  Cecilie drakk ____________ kaffe.
3.  Peter og Frank spiste ____________ rundstykker.
4. Ben kjøpte ____________ melk.
5.  Maria drakk ____________ jus.
6.  Dina kjøpte ____________ bananer.