5.3 a) Lytt til dialogen og velg riktig svar. (Listen to the dialogue and choose the correct answer.)Hvor ligger kafeen?
Når var Maria og Hanna på kafeen?
Hvor lenge var Maria og Hanna på kafeen?
Når skal de møte hverandre?