5.3 b) Lytt til dialogen og sett kryss i riktig rute. (Listen to the dialogue and put an X in the correct column.)Velg «Ja» eller «Nei». (Choose «Ja» or «Nei»)
Var Peter sammen med Frank i sentrum?
Ligger Franks rom i Fjordgata?
Så Peter og Frank en amerikansk film?
Blir Peter med på kafé i morgen?
Spiste de rundstykkene på en kafé?