6.1 b) Hvilket ord hører du? Sett strek under riktig ord. (Which word do you hear? Underline the correct word.)ni litt se han har når
ny lytt si hun her nær god
Vis svar (Show answers)