6.1 c) Lange og korte vokaler (Long and short vowels)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


fra se si bo du by
takk sette sitte bodde student bygge