6.1 d) Fraser og setninger (Phrases and sentences)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. Er du student?
2. Han bor her.
3. Skal vi gå inn?
4. Hun sykler til byen.
5. Tusen takk!
6. Hyggelig å hilse på deg!