6.1 e) Trykk (Stress)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. Trykk på første stavelse. (Stress on the first syllable.)
'Norge 'venter 'nettopp 'bøker 'ettermiddag
'Frankrike 'treffer 'nesten 'gutter 'etterpå
2. Trykk på andre stavelse. (Stress on the second syllable.)
stu'dere be'tale mi'nutt i ‘morgen  
stu'dent be'gynne kon'tor i 'går  
3. Trykk på suffiks. (Stress on the suffix.)
sta'sjon tele'fon nasjonali'tet    
biblio'tek ekspedi'tør universi'tet    
Vokabular: nasjonalitet – nationality, universitet – university