6.2 a) Preteritum (Past tense)

Svar med «Nei, jeg…» og verbet i preteritum. (Answer with «Nei, jeg…» and the verb in the past tense.)


  Eksempel:  
  Skal du kjøpe mat i dag?
 
Nei, jeg kjøpte mat i går.
1. Skal du treffe dem i dag? Nei, jeg ____________ dem i går.
2. Skal du jobbe i dag?  Nei, jeg ____________ i går.
3. Skal du møte henne i dag?  Nei, jeg ____________ henne i går.
4. Skal du gå dit i dag?  Nei, jeg ____________ dit i går.
5. Skal du betale billetten i dag?  Nei, jeg ____________ billetten i går.
6. Skal du snakke med ham i dag?  Nei, jeg ____________ med ham i går.