6.2 b) Presens perfektum (Present perfect tense)

Omformuler setningene til presens perfektum. Ikke bruk «i går». (Rephrase the sentences into present perfect tense. Do not use «i går».)


  Eksempel:  
  Jeg snakket med ham i går.
 
Jeg har snakket med ham.
1. Jeg syklet til byen i går.  Jeg _______________ til byen.
2. Jeg studerte norsk i går.  Jeg _______________ norsk.
3. Jeg lånte ei bok i går.  Jeg _______________ ei bok.
4. Jeg spiste sjokoladekake i går.  Jeg _______________ sjokoladekake.
5. Jeg var i Oslo i går. Jeg _______________ i Oslo.
6. Jeg drakk kaffe med Anna i går.  Jeg _______________ kaffe med Anna.
7. Jeg gikk på kurs i går.  Jeg _______________ på kurs.
8. Jeg møtte Alex i går.  Jeg _______________  Alex.