6.3 c) Beskjeder (Messages)

Lytt til beskjedene og svar på spørsmålene. (Listen to the messages and answer the questions.)


1. Hvor har Thomas vært? _____________________________________________.
  Hvor lenge har han vært der? _____________________________________________.
  Hvor mye er klokka nå? _____________________________________________.
2. Hvor er Anita nå? _____________________________________________.
  Hva skal hun gjøre? _____________________________________________.
  Når må hun være der? _____________________________________________.
3. Hvor er Jon? _____________________________________________.
  Hva må han gjøre etterpå? _____________________________________________.
  Hva er klokka nå?
 
_____________________________________________.
Vis tekst (Show text)