6.3 d) Lukediktat (Gap dictation)Peter har seg for å gå på norskkurs. Han liker å lære nye .
Han har i Norge i fire uker.
Han er ganske til å snakke norsk , men ikke så flink til å .
Han treffer mange studenter på . De kommer fra land.
Det er .