7.1 b) Uttale. Konsonantforbindelser (Pronunciation: Consonant clusters)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. rt: snart, spurte, svarte, kort, kart, vært, førti, fjorten, kvart, sport
2. rd: ferdig, fordi, hvordan, lørdag
3. rn: barn, gjerne, fornøyd, moderne
4. rl: ærlig, hvor lenge
 
Over ordgrensa. (Connecting two words.)
5. Hun har_tatt bussen.
6. Hvor_langt er det til Oslo?
7. Hvor_lenge har du bodd i Norge?