7.2 b) Foranstilt eiendomspronomen (Possessive pronoun placed in front of the «owned» object)

Svar med «Nei, det er …….» og riktig eiendomspronomen før ubestemt form av substantivet. Legg trykk på eiendomspronomenet. (Answer with «Nei, det er …….» and the correct possessive pronoun before the indefinite form of the noun. Stress the possessive pronoun.)


  Eksempel: . .
  Er det din sykkel?
 
(hun) Nei, det er hennes sykkel!
1. Er det vårt hus? (de) _____________________________________.
2. Er det hennes penn? (jeg) _____________________________________.
3. Er det hans foreldre? (jeg) _____________________________________.
4. Er det din venn? (han)  _____________________________________.