7.2 e) «også» eller «heller ikke»? («også» or «heller ikke»?)

Svar med «ja, jeg…også» eller «nei, jeg…heller ikke». (Answer with «ja, jeg…også» or «nei, jeg…heller ikke».)


  Eksempel: . .
  De trives i Norge, gjør du? (ja) Ja, jeg trives også i Norge.
  De trives ikke i Norge, gjør du?
 
(nei) Nei, jeg trives heller ikke i Norge.
1. Hun studerer ved NTNU, gjør du? (ja) ________________________________.
2. Han bor ikke alene, gjør du? (nei) ________________________________.
3. Hun har ikke lest avisa, har du? (nei) ________________________________.
4. Vi liker ikke fisk, gjør du? (nei) ________________________________.
5. Jeg kommer ikke på mandag, gjør du? (nei) ________________________________.