7.3 a) Rett eller galt? (Right or wrong?)

Velg «Rett» eller «Galt». (Choose «Rett» or «Galt»)

1. Adrian har to søstre.
2. Faren hans jobber på restaurant.
3. Mora hans er en flink servitør.
4. Søstera til Adrian studerer tysk.
5. Søstera til Adrian har en kjæreste som liker å se på fotball.
6. Janne og fetterne hennes pleide å møte hverandre hos besteforeldrene.
7. Bestemora til Janne kan ikke lage mat.
8. Tantene til Janne lagde god mat.
9. Janne og søskenbarna hennes lekte inne i huset.
10. Besteforeldrene til Adrian lever.
11. Bestemora til Adrian er 87 år gammel.
12. Adrian har aldri møtt besteforeldrene.