7.3 b) Lytteøvelse (Listening comprehension)

Lytt til teksten og svar på spørsmålene. (Listen to the text and answer the questions.)


1. Hvor gammel er Marte nå?
2. Hva pleide Marte å gjøre i helgene da hun var lita?
3. Hvem er Kjersti?
4. Hva jobber hun med nå?
5. Hvorfor begynte Marte å svømme?
6. Hva har Marte lyst til å studere?
7. Hvorfor vil hun studere spansk?
 
Vis tekst (Show text)