8.1 a) Uttale av bokstaven G (Pronunciation of the letter G)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


g=g g=g g=stum g=j g=ng g=sj g=k
foran vokalene a, u, æ, ø, å i de fleste konsonant-forbindelser< i kombinasjonen gj; endingen –ig; noen andre ord foran i, y og ei i kombinasjonen ng og gn (ikke i begynnelsen av et ord) noen fremmed-ord noen ganger foran s og t
Eksempel:
gutt, gå
Eksempel:
glad, greit
Eksempel:
gjest, koselig, fugl
Eksempel:
gi
Eksempel:
lang, signal
Eksempel:
generell
Eksempel:
dagstur, stygt


Hvordan uttaler vi bokstaven G i disse ordene? Prøv selv før du hører ordet. (How do we pronounce the letter G in these words? Try first before you listen to the recording.)

1. g = g egg
2. g = j gjerne
3. g = stum hyggelig
4. g = j gift
5. g = g gratis
6. g = sj gelé
7. g = ng penger
8. g = g glede seg
9. g=g genser
10. g = ng mange
11. g = j gikk
12. g = j geit
13. g = j begynne
Vokabular: gelé – gel; jelly, ei geit – a goat