8.1 b) Reduksjon (Reduction)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. tretten 9. uten
2. fjorten 10. bildene
3. femten 11. varmegradene
4. seksten 12. månedene
5. sytten 13. vennene
6. atten 14. frokosten
7. nitten 15. muffinsen
8. sjelden