8.1 c) Fraser og setninger (Phrases and sentences)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. Takk for maten!
2. Jeg har vondt i halsen.
3. Det regner ofte om høsten.
4. De drikker kaffe i pausen.
5. Jentene tar bussen til sentrum.
6. Om kvelden går studentene på fest.